Doctor Thoma

Индивидуалната Обука за ИСХРАНА И РЕГУЛИРАЊЕ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА почна со работа

Индивидуалната Обука за  ИСХРАНА И РЕГУЛИРАЊЕ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА почна со работа.  Интересот за оваа Обука сé повеќе се зголемува. 

Покрај вообичаеното, сo физичко присуство, за сите заинтересирани се организираат и Online обуки, било од земјата или од странство. 

Курсевите се одржуваат во просториите на Рударскиот Институт во Скопје, Општина Аеродром, Булевар Јане Сандански бр. 113, офис на I спрат бр. 21.
Можете да не конатктирате преку нашиот контакт на веб сајтот или преку порака на Фејсбук страната Doctor Thoma. Во пораката треба да се остават име и презиме, да се наведат кои се мотивите за пријавување и да се постават прашања за кои се сте заинтересирани.
Од срце Ваш Dr. Sc. Apostol Thoma, NWM
Category: