Doctor Thoma

Локација

Просториите кои се користат за курсеви и предавања на "Doctor Thoma" се наоѓаат во Рударскиот Институт во Скопје, Општина Аеродром, Булевар Јане Сандански бр. 113, офис на I спрат бр. 21.