Doctor Thoma
НАЈНОВО

Угоеноста  денес е масовна појава и слободно може да се каже дека е тоа вистинска Пандемија. Дотолку повеќе што околу 2/3 од светската популација на возраст над 18 години, се зафатени со ...

Угоеноста денес е масовна појава, скоро епидемија која претставува голем социјално - здравствен проблем на современото општество во целина. Настанува со вишокот на енергетски материи во ...